świad. jakości WM-1133-NIL kolor

świad. jakości WM-1133-NIL kolor