Dlaczego pojemniki z tworzyw sztucznych są plombowane?

Najczęściej stosowanymi opakowaniami do leków i suplementów są pojemniki wytwarzane z tworzyw sztucznych. Okazuje się, że nie tylko pozwalają one skutecznie ochronić medykamenty przed kontaktem z niebezpiecznymi substancjami, warunkami atmosferycznymi oraz groźnymi mikroorganizmami. Zaopatrzenie plastikowych opakowań w odpowiednie zabezpieczenia pomaga również zapobiegać zniszczeniu, kradzieży i innym stratom wynikającym z udziału czynnika ludzkiego w procesach produkcji, pakowania, transportowania, magazynowania i sprzedaży farmaceutyków. Jednym z takich zabezpieczeń może być umieszczana tuż pod kapslem plomba ochronna, którą klient musi najpierw zerwać, aby otworzyć plastikowe opakowanie z nowo zakupionym medykamentem lub suplementem diety. Do czego jeszcze służy plomba w opakowaniach farmaceutycznych?

 

Jakie powinny być plomby stosowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych?

Plomby stosowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych powinny charakteryzować się przede wszystkim dobrą elastycznością, odpornością chemiczną oraz odpornością na czynniki środowiskowe. Ponadto muszą spełniać następujące wymogi:

  • nie mogą oddziaływać na pojemnik ani zawarty wewnątrz produkt;
  • muszą zapewniać opakowaniom zachowanie integralności;
  • muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwiły szczelne zamknięcie gotowego do sprzedaży produktu (zapobieganie wyciekom i przepuszczaniu powietrza);
  • muszą być dostatecznie mocne, aby przetrwać transport i przechowywanie w trudnych warunkach;
  • muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby gwarantowały odpowiednio łatwe otwarcie zabezpieczonego pojemnika, a jednocześnie uniemożliwiały nieupoważnionym osobom manipulowanie przy opakowaniu (np. dzieciom).

Dlaczego plomby pełnią tak istotną funkcję?

Plomby zabezpieczające kapsle w opakowaniach farmaceutycznych są przygotowane w taki sposób, że należy je zerwać przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli odbiorca otrzyma produkt leczniczy, w którym plomba pozostała nienaruszona, stanowi to potwierdzenie, że medykament został oryginalnie zapakowany i znajduje się w nim pełna dawka farmaceutyku – w innym przypadku można domniemywać, że ktoś zanieczyścił lek lub wyjął jego część celem dokonania rabunku bądź nieautoryzowanej sprzedaży. Dobre uszczelnienie gwarantuje również zachowanie najwyższej jakości przechowywanych produktów przez cały okres ich przydatności do spożycia, co zabezpiecza zarówno interes klienta, jak i samego przedsiębiorstwa. Plomba może również znacznie poprawić ocenę wyglądu pojemnika, a zerwanie uszczelnienia spod kapsla ułatwia dalsze korzystanie z opakowania.

pojemnik