Jak opakowania plastikowe wpływają na trwałość produktów?

Konsumenci oczekują, że dostarczane do nich produkty zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby możliwe było uniknięcie ich zniszczenia oraz powstania strat ilościowych. Znaczenie przy oferowaniu kosmetyków i leków wysokiej jakości ma nie tylko czas oraz forma transportu, ale również to, w czym te artykuły są przechowywane. W opublikowanym w 2011 roku raporcie FAO wskazuje się, że dzięki stosowaniu odpowiednich opakowań, jedynie 3% wszystkich produktów dostarczanych do europejskich konsumentów uległo zepsuciu bądź zniszczeniu w czasie transportu, podczas gdy w krajach rozwijających się odsetek ten wynosi aż 40%. Tak restrykcyjnym wymaganiom, które pozwolą zwiększyć trwałość przechowywanych w nich produktów, najlepiej mogą sprostać opakowania produkowane z tworzyw sztucznych.

 

Przed czym chronią opakowania plastikowe?

  • Uszkodzenia mechaniczne

Opakowania z tworzyw sztucznych są znacznie trwalsze i wytrzymalsze od wielu innych materiałów – w przeciwieństwie do np. szklanych pojemników, które mogą się potłuc i zanieczyścić produkt ostrymi odłamkami, plastik jest odporny na wstrząsy, uderzenia, pęknięcia i upadki z wysokości. W ten sposób świetnie chronią produkty przed wyciekiem substancji do środowiska, co spowodowałoby utratę ich pierwotnych właściwości.

  • Drobnoustroje

Opakowania plastikowe doskonale chronią przed różnymi obecnymi w środowisku mikroorganizmami, reprezentowanymi m.in. przez bakterie, drożdże, pleśnie oraz wirusyButelki farmaceutyczne oferowane przez firmę Onplast zapewniają nie tylko fizyczną blokadę, ale stanowią też barierę dla migracji gazów, które mogą przenikać w obu kierunkach, a w efekcie sprzyjać rozwojowi zarazków wewnątrz pojemników.

  • Związki chemiczne

Butelki i pojemniki wykonywane z tworzyw sztucznych są chemicznie obojętne, dlatego można w nich przechowywać różnego rodzaju substancje – zarówno te o charakterze organicznym, jak i nieorganicznym. W przeciwieństwie do opakowań metalowych plastik jest wysoce odporny na niekorzystne czynniki środowiskowe i większość związków chemicznych, dlatego nie ulega korozji.

  • Wilgoć i warunki atmosferyczne

Opakowania stosowane na zewnątrz mogą być narażone na różne, często niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady, smog). Na szczęście tworzywa sztuczne charakteryzują się wysoką odpornością na przenikanie pyłów oraz wilgoci, zapewniając ochronę przed ich oddziaływaniem. Dzięki szczelnym opakowaniom plastikowym leki i kosmetyki dłużej zachowują swoją przydatność do użycia, sprawiając, że mniej z nich się marnuje.

  • Promieniowanie UV

Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym jest niezbędna do przedłużenia okresu przydatności wielu wrażliwych na światło produktów. Opakowanie stanowi w takim przypadku podstawową barierę chroniącą przed zainicjowaniem niepożądanych reakcji, które mogłyby doprowadzić do zmian właściwości czy nawet przekształcenia substancji w szkodliwe produkty.

pudełko