Jakie produkty są z reguły zaopatrywane w bezpieczne nakrętki?

Podstawową formą przechowywania wielu produktów są pojemniki wyposażone w różnego rodzaju nakrętki, zakrętki czy pokrywki. Wiele z nich można łatwo zdjąć i otworzyć opakowanie. Niektóre jednak produkty wymagają zastosowania szczególnych zabezpieczeń – bezpiecznych nakrętek.

 

Kiedy należy zastosować bezpieczne nakrętki?

Plastikowe zakrętki typu CRC przede wszystkim utrudniają dzieciom dostęp do zawartości pojemnika. Aby otworzyć taką nakrętkę, należy ją najpierw docisnąć, a następnie przekręcić we wskazanym kierunku. Młodsze dzieci będą mieć zatem problem z odkręceniem ich, a co za tym idzie – nie dostaną się do produktu w środku opakowania, który to może być dla nich wysoce szkodliwy.

Bezpieczne nakrętki przydają się również wtedy, gdy konieczne jest zabezpieczenie produktu przed rozlaniem, utlenieniem czy dostaniem się do środka zanieczyszczeń. Wybierając się w długą podróż, warto wybrać kosmetyki i produkty zaopatrzone właśnie w nakrętki CRC, które uniemożliwią samoistne odkręcanie się.

 

Jakie produkty wyposażone są w nakrętki CRC?

Tego rodzaju zakrętki stosowane są przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, w szklanych i plastikowych butelkach z syropami, tabletkami, roztworami. Doskonale sprawdzają się one w przypadku opakowań chemii gospodarczej i przemysłowej – rozpuszczalników, detergentów, żrących substancji, środków czystości, benzyny. W tego typu zabezpieczenia powinny być również zaopatrzone wszelkie płynne środki ochrony roślin. W bezpieczne nakrętki wyposaża się także opakowania wielu kosmetyków i suplementów diety, które wymagają doskonałej szczelności i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci. Nakrętkom CRC często towarzyszą wkładki uszczelniające, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie i utrudniające dostęp do zawartości pojemnika.

nakrętka w dłoni